O nama

Misita PR & Communication osnovana je 2011. godine i od samog početka je podeljena na dva sektora: delatnost PR i delatnost informaciono-komunikacionih tehnologija. Obe delatnosti se paralelno razvijaju kao dva entiteta i postižu zapažene rezultate na tržištu. Takođe, oba sektora su ostvarila saradnju sa državnim, lokalnim i međunarodnim privatnim sektorom.

Baš zbog fokusa, koji nam se sam nametao svih ovih godina, klijenti koji dođu kod nas znaju da će sa druge strane stola imati nekoga ko zaista razume njihove potrebei lokalno tržište, kao i propise koji regulišu ovu oblast. Agencija dugi niz godina ima uspešnu saradnju sa mnogobrojnim klijentima koji znaju da prepoznaju jedinstvena rešenja koja im nudimo, a koja su ostvariva i u skladu s etikom.

Organizaciona šema

OrgShema